Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversite-Şehir-Bölge Etkileşimi

 

ÜNİVERSİTE-ŞEHİR-BÖLGE ETKİLEŞİMİ HİZMETLERİ

 

Trabzon Üniversitesi ile bölgedeki Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve bölgede yaşayan yerel halk arasında kitle iletişim araçları ve birebir iletişim yöntemleri üzerinden kurumsal işbirliklerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Üniversite-Şehir-Bölge Etkileşimi Hizmetleri ile;

  • TRÜ-TTM bünyesindeki faaliyetlerin başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi illerindeki tüm paydaşlara yönelik tanıtımının sağlanması
  • Sunulan hizmetlerin ilin ve bölge halkının, kurum ve kuruluşların, özel sektörün, eğitim, sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmesi
  • Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin staj ve iş başvuru sürecinde Kariyer Merkezi işbirliğiyle kurum ve kuruluşlara, meslek örgütlerine ve ilgili firmalara erişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Menüyü Kapat