Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Şirketleşme ve Girişimcilik


ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK HİZMETLERİ
 
 Son yılların en önemli teması haline gelen “Girişimcilik”, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, istihdam sorunları, bunlara bağlı olarak gelişen sosyal sorunlar ve buna karşılık ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli göz önüne alındığında, gençlerin ve araştırmacıların girişimciliğe yönlendirilmesi önemli bir inisiyatiftir. Ancak araştırmacıların, lisans ve lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin gerek ticari hayata atılmadaki endişeleri ve gelecek kaygıları akademik bilgi ve teknolojilerin yatırıma dönüştürülmesi sürecini sekteye uğratmaktadır.

TRÜ-TTM bünyesinde yürütülecek “Şirketleşme Ve Girişimcilik Hizmetleri” ile;
  • TRÜ-TTM’ nin Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerle işbirliği halinde girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi
  • Modül içeriğinde bilginin ürüne dönüşmesi için akademisyen, üniversite öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin girişimcilik ruhu ile şirketleşmesi ve oluşan şirketlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 
 Hizmetlerimiz:
 
Girişimciliğe yönlendirme: Lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusu aşılanacak ve mevcut fırsatlara yönlendirilmesi.
 
Teknik  Destek: Girişimci adaylarına; şirket kurulması, lisans anlaşmaları, lisansör aranması, ulusal/uluslararası ortak arama, patent devri, kaynak yaratma, fon kaynaklarından yararlanma, network oluşturma vb. teknik süreçlerde hizmet sunulması ve destek olunması.
 
Ar-Ge ve İnovasyon günleri: Girişimciliğin özendirilmesi adına ödüllü proje yarışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon günlerinin düzenlenmesi.
 
Akademisyen Desteği: Yenilikçi iş fikriyle başvuran firma ya da girişimcinin fikrinin şekillenmesi ve geliştirilmesi aşamasında alanında uzman akademisyenden destek almasını sağlamak.
 
Bilgilendirme: Şirketleşme ve Girişimcilik hizmetleri ve destekleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması.
 
Seminer, Eğitim vb. Etkinliler: Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenlerin katılımına açık mevcut girişimcilik ve şirketleşme destekleri, teşvik programları hakkında seminerler ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi.
 
TTM BölümToplantıları: Üniversite içinde TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için Bölümlerde toplantılar düzenlenmesi.
 
Akademisyen Ziyaretleri: Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi.
 
Eşleştirme: Girişimci fikrinin yatırımcıya sunulması, desteklenmesi halinde  en hızlı şekilde hayata geçirilmelerini sağlamak.
 
Projelendirme: Firma/yatırımcı ile girişimcilerin biraraya getirilmesi, fikir ve projelerinin temelleri sağlam, iş planı netleştirilmiş, Ar-Ge içeriği oluşturulmuş olarak en hızlı şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması.
 
Kuluçka Hizmeti: Start up ve spin off firmalarına kuruluş aşamalarında kuluçka hizmeti sağlanması ve başlangıç sermayelerine ulaşmada destek sağlanması.
 
İdari ve Teknik Destek: Spin off ve Start up firmalarına, hukuksal ve finansal işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında destek sağlanması.
Menüyü Kapat