Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Görev ve Sorumluluklar

1-Tanıtım ve destek hizmetleri

TRÜ-TTM yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması.

TRÜ-TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi.

Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi.

TRÜ-TTM kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi.
 
2-Destek Programlarından Faydalandırma 

Ulusal/Uluslararası destek programlarıyla ilgili güncel/açık proje ve hibe çağrılarınnın, yürütülen projelerin, başarılı çıktıları ve sonuçlarının bölge üniversitelerindeki araştırmacı/akademisyenlere, sanayi sektörüne ve öğrencilere duyurulması ve bilgilendirilmeleri.

TRÜ- TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi.
 
Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi.

Ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurabilmeleri için  proje yazma bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik “proje yazma” ve “Proje Döngü Yönetimi” (PCM) eğitimleri düzenlenmesi.
 
Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi.
 
3-Girişimcilik Faaliyetleri

Lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusu aşılanacak ve mevcut fırsatlara yönlendirilmesi.

Girişimci adaylarına; şirket kurulması, lisans anlaşmaları, lisansör aranması, ulusal/uluslararası ortak arama, patent devri, kaynak yaratma, fon kaynaklarından yararlanma, network oluşturma vb. teknik süreçlerde hizmet sunulması ve destek olunması.
 
Girişimciliğin özendirilmesi adına ödüllü proje yarışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon günlerinin düzenlenmesi.
 
Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenlerin katılımına açık mevcut girişimcilik ve şirketleşme destekleri, teşvik programları hakkında seminerler ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi.
 
4-Paydaşlarla İş birliği 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde iş birliği anlaşması imzalanan üniversiteler ve bölgesel aktörler işbirliği içerisinde olunarak düzenli toplantılara katılmak.
 
İlgili kamu kurumlarının ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi; belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak tarafların ve ilgili akademisyenin belirlenmesi.
Menüyü Kapat