Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kalkınma Ajansları ÇağrılarıKalkınma Ajansları, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasındadır. Başlıca amaçları; bölge planlarının etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesi, ülkenin büyümesine, gelişmesine ve istikrarına katkı sağlaması, küresel rekabet şartlarına uyumun hızlandırılmasının sağlaması, sağladığı desteklerle tüm yerel kurumların, girişimcilerin kalkınma çabalarına katkı sağlaması ve ayrıca bu kalkınma çabalarına katılımın teşvik edilmesi, yereldeki potansiyelleri harekete geçirerek ulusal ve uluslar arası pazarlarda ekonomik, sosyal ve kültürel birer değer haline dönüştürmesi şeklinde sıralanabilir. Kalkınma ajansları desteklerinden yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, kar amacı güden işletmeler yararlanabildiği gibi üniversiteler de yararlanabilmektedir.

Bölgemizde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) hizmet vermektedir. DOKA; bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır.

DOKA'nın sunduğu destekler hakkındaki detaylı bilgiye bu bağlatıdan erişebilirsiniz.
DOKA'nın sunduğu açık destek çağrılarına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 
Menüyü Kapat