Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğrenciler İçin

Destek Programlarından Yararlanmaya Dönük Hizmetler
Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri kapsamında bir araştırma ve proje fikri olan öğrencilerimizin uygun hibe destek programı ile buluşturulması sağlanmaktadır. TÜBİTAK tarafından sağlanan Girişimcilik Destek Programları örnek olarak verilebilir.

Proje Başvuru Aşamasında Teknik Destek ve Danışmanlık
Öğrencilerin hazırladıkları projelerin destek başvuru formlarının programı için uygun, eksiksiz ve  yeterli olup olmadığı konusunda merkezimiz tarafından destek sağlanmaktadır. 

Projelerin Sürdürülebilirliği
Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen öğrenci projelerinin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti merkezimiz tarafından öğrencilere verilmektedir.

Eğitim, Toplantı ve Etkinlikler
Proje hazırlama, bir fikri projeye dönüştürme ve proje başvurusu konularında öğrencilere yönelik kısa süreli eğitim, toplantı ve teorik/uygulamalı etkinlikler düzenlenmektedir.

Projelendirme Hizmetleri
Projelendirme hizmetleri kapsamında öğrencilerin AR-GE tabanlı proje fikirlerini uygun fon kaynaklarından yararlandırmak üzere ilgili destek programlarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Menüyü Kapat