Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmetleri

PROJE GELİŞTİRME/YÖNETİM HİZMETLERİ
 

TRÜ-TTM bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Proje Geliştirme/yönetim hizmetleri” ile;
  • TRÜ-TTM’nin; üniversite ve sanayi arasında bir arayüz olarak rol alacağı bu modül kapsamında üniversitelerimizde var olan içe dönük, kapalı bir yapı geleneğinin dışa dönük bir eğitim ve araştırmacı geleneğine dönüştürülmesi,
  • Üniversite bünyesindeki araştırmacıların sahip olduğu teknolojik bilginin sanayici eksenine aktarılması,
  • Kamu/özel fon kaynaklarının en etkin şekilde kullanılarak bilimsel bilgi transferiyle sanayicinin ihtiyaç duyduğu üretimin arttırıcı ve katma değer yaratıcı unsur haline getirilmesi,
  • Firmaların bilgi ve inovasyon odaklı üretim hareketlerine yönlendirilmesi,
  • Üniversitelerde uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması,
  • Üniversite-sanayi ve Üniversite-toplum odaklı projelerin ulusal/uluslar arası fon kaynaklarından yararlanabilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.
 
Hizmetlerimiz:
 
Bilgilendirme: Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri) ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması, hedef kitlenin katılımcı olacağı seminer vb. etkinliklerin gündemlerinin belirlenmesi, TRÜ-TTM web sayfası üzerinden Ulusal/Uluslararası güncel Ar-Ge, inovasyon odaklı proje çağrılarının takip edilebilmesinin sağlanması.
 
TTO Bölüm Toplantıları: Trabzon Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, TRÜ-TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,
 
Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri: Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi.
 
Eşleştirme Faaliyetleri: Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi.
 
Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri: Eşleştirme neticesinde ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında destek verilmesi.
 
Ortak Bulma: Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması.
 
Üniversite Altyapı İmkanlarının Sunulması: Proje fikri olan sanayiciye ya da STK'lara üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi.
Menüyü Kapat