Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Destek Programlarından Yararlandırma


DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMAYA YÖNELİK HİZMETLER
 

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Modülü ile hibe teklif çağrılarının takibi, ilgili çağrıların üniversite bünyesinde duyurulmasının sağlanması, proje hazırlama, yürütme ve değerlendirme alanlarında faaliyet gösteren ve üniversite bünyesindeki akademisyenlere proje fikirlerini etkin projelere dönüştürmek adına danışmanlık hizmetleri verilmesi, projelerin kurgulanması, yazımı ve yürütülmesinde, bölgedeki diğer aktörlerle (komşu iller, Ticaret Sanayi odaları, Sanayi kuruluşları, KOSGEB gibi kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vb. dış paydaşlar…..) ortaklık ve işbirliklerinin sağlanması gerçekleştirilecektir.

TRÜ-TTM bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler” ile;
  • Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı duyuru ve bilgilendirme yapılması, TRÜ-TTM tarafından verilen, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme yaratılması
  • Trabzon Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversitelerdeki akademisyenlere, öğrencilere ve bölgedeki sanayicilere projelendirme desteği vererek, ulusal ve uluslar arası fonlardan (Sanayi Bakanlığı destekleri, AB, BAP, TÜBİTAK, ARDEB vb.) yararlanmalarını sağlama,
  • Proje yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti  verilmesi amaçlanmaktadır.
Hizmetlerimiz:

Bilgilendirme ve Duyuru Faaliyetleri: Ulusal/Uluslararası destek programlarıyla ilgili güncel/açık proje ve hibe çağrılarınnın, yürütülen projelerin, başarılı çıktıları ve sonuçlarının bölge üniversitelerindeki araştırmacı/akademisyenlere, sanayi sektörüne ve öğrencilere duyurulması ve bilgilendirilmeleri.
 
TTO Bölüm Toplantıları: Trabzon Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, TRÜ- TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi.
 
Akademisyen Ziyaretleri: Trabzon Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi.
Eğitim Faaliyetleri: Ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurabilmeleri için  proje yazma bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik “proje yazma” ve “Proje Döngü Yönetimi” (PCM) eğitimleri düzenlenmesi.
 
Teknik Destek ve Yönlendirme: Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, ilgili kişilerin Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi.
 
Ortak Bulma: Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması.
 
İdari Destek ve Danışmanlık: Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti sunulması.
Menüyü Kapat