Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Girişimciler İçin

Girişimciliğe İlişkin Eğitim, Toplantı ve Etkinlik Desteği
Girişimcilik hakkında akademisyenlere ve öğrencilere yönelik farkındalık, bilinçlendirme, rota belirleme, örnek iyi uygulamalar ve beceri kazandırma hususlarında merkezimiz tarafından kısa süreli eğitimler, çalıştaylar, atölyeler, toplantılar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca merkezimi girişimcilik haftası kapsamında TRÜ bünyesinde girişimcilikle ilgili etkinlikler organize etmektedir.

Girişimcilere Yönelik Patent Ön Araştırma Desteği 
Yeni bir ürün veya süreç geliştirirken, teknik problemlere çözüm ararken patent veri tabanlarında yapılacak patent araştırması, başka hiçbir bilgi kaynağından ulaşılamayacak teknik bilgiye ulaşma imkânı vermektedir. Yapılacak patent araştırması ile çalışılan alanda mevcut patentlere erişim sağlayarak dünyadaki son teknolojiyi ve rakipleri takip etme imkanı sağlanmaktadır. Girişimciler, var olan patentleri inceleyerek kendi ürünlerinin benzer yanlarının farklılaştırılması için bilgi edinmektedir. Patent araştırması ile yeniliğe konu olan ürüne ait tüm soruların Ar-Ge çalışmasına başlamadan veya üretime geçmeden önce ortadan kalkmasına olanak sağlayacaktır.

Girişimci Bilgilendirme ve İş Fikri Değerlendirme
Yeni fikirlerin değer yaratacak işlere dönüşmesi için girişimci adaylarına genel bilgilendirme hizmeti sunulmaktadır. Bir girişimci olarak aklınızdaki iş fikrini değerlendirmek ve sorularınıza cevap bulmak üzere merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.

Girişimcilere Yönelik Destekler Hakkında Bilgilendirme
Girişimciliğe konu olan iş fikrini hayata geçirebilmek için girişimcinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet sunan; Hızlandırıcılar, Kuluçka Merkezleri, Ortak Çalışma Alanları, Mentorlar, Teknoparklar, KOSGEB & TÜBİTAK destekleri gibi ulusal ve uluslararası mekanizmaları her bir girişimci özelinde değerlendirme ve bu hizmetlerden doğru faydalanabilme için yönlendirme desteği sunulmaktadır.

Menüyü Kapat