Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akademisyenler İçin

Destek Programlarından Yararlanmaya Dönük Hizmetler
Proje Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri kapsamında bir araştırma ve proje fikri olan araştırmacının uygun hibe destek programı ile buluşturulması sağlanmaktadır. Ülkemizde ulusal ve uluslararası (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB , Avrupa Birliği’nin İkili ve Çok Taraflı İş Birlikleri, COST, Horizon 2020 vb.) birçok alanda araştırmacılara, sektöre ve öğrencilere yönelik çok sayıda destek programı mevcuttur. TRÜ-TTM tarafından sunulan "Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler" ile ulusal ve uluslararası programlardan yararlanmak üzere araştırmacılara bilgilendirme, projelendirme ve idari destekler verilmektedir. 

  • Çeşitli ulusal/ uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik ilgi ve talebi artırmak amaçlı duyuru ve bilgilendirme yapmak,
  • Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler ile ilgili bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek,
  • TRÜ bünyesinde görev yapan akademisyenlere ve öğrencilere proje hazırlama desteği vererek, ulusal ve uluslararası fonlardan (AB, BAP, TÜBİTAK, Bakanlık Destekleri vb.) yararlanmalarını sağlamak,
  • Proje yürütme aşamasına gelen projelere idari destek ve danışmanlık hizmeti vermek.

Proje Başvuru Aşamasında Teknik Destek ve Danışmanlık
ilgili kişilerin AR-GE ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilerek fonlara erişiminin kolaylaştırılması, bu kişilerin ilgili fonlara yönlendirilmesi, Ulusal/uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama ve başvuru hizmetleri verilmesi, ulusal/uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması ve hazırlanan projelerinize ön okuma ve danışmanlık desteği sunulması hususunda merkezimiz tarafından destek sağlanmaktadır. 

İdari Destek ve Danışmanlık
Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına sunulan ve kabul edilen projelerin izlenmesi, yürütülmesi aşamalarında danışmanlık ve idari destek hizmeti merkezimiz tarafından sağlanmaktadır. Bu hizmetlerden yararlanmak için merkezimiz ile iletişime geçiniz.

Proje Başvurularının Takibi
Başvuruda bulunacağınız projelerinizde gerekli olan Rektörlük Makamı imzasının alınması sürecinde, projenize ilişkin temel bilgileri kullanarak ilgili formu doldurup, imza sürecini merkezimiz onayıyla tamamlamanız gerekmektedir.

Eğitim, Toplantı ve Etkinlikler
Talep edeceğiniz bilgilendirme toplantısı, eğitim vb. etkinlikler için merkezimiz ile iletişime geçmeniz, mevcut etkinlikler hakkında bilgi almak için ise Duyurular bölümünü incelemeniz gerekmektedir. 

Projelendirme Hizmetleri
Projelendirme hizmetleri kapsamında araştırmacı ve/veya sektör kuruluşlarının AR-GE tabanlı proje fikirlerinin/ihtiyaçlarının uygun fon kaynaklarından yararlandırılmak üzere ilgili destek programlarına yönlendirilmesi ve işbirliklerinin sözleşme temelli projeler haline getirilmesi sağlanmaktadır. Bu çerçevede;

  • Proje içeriği ve kapsamı doğrultusunda uygun fon kaynağı belirlenmektedir. Proje çerçevesinin oluşturulmasında sektör kuruluşlarına ve araştırmacılara proje geliştirme desteği sağlanmaktadır. Projelerin niteliğine göre uygun fon kaynaklarına; bunun mümkün olmadığı durumlarda sektör kuruluşunun öz kaynaklarına yönlendirme yapılmaktadır.
  • Sektörle yürütülecek işbirliklerinde gerekli olan sözleşme çerçevelerinin (fikri haklarla ilgili süreçler ve sözleşmeye konu olabilecek diğer kritik unsurların ele alınması vb.) taraflarla birlikte şekillendirilmesi sağlanmaktadır.
  • Proje sözleşme yönetimi hizmetinden yararlanmak için TRÜ-TTM ile iletişime geçiniz.
  • İşbirlikleri kapsamında yürütülen projelerin mali, idari ve hukuki süreçleri konusunda projelere özel destek hizmetleri verilmektedir.

Fikri Hak Süreçleri İçin Destek Hizmetleri
TRÜ bünyesinde görev yapan araştırmacıların ve öğrenim gören öğrencilerin fikri haklara konu olabilecek varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların ticarileştirilme süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili destekler sağlanmaktadır. Verilen danışmanlık hizmetlerinde gizlilik içeren bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından kullanımını engellemek için gizlilik sözleşmeleri düzenlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Fikri hakların korunması hizmetinden faydalanmak için merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Menüyü Kapat