Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım ve Eğitim

 
 
FARKINDALIK, TANITIM VE BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİK HİZMETLER
 
 Trabzon üniversitesi - Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRÜ-TTM) bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Farkindalik, Tanitim, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri” ile;
  • Üniversitenin ve TRÜ-TTM’nin faaliyetleri ile TTM’nin kuruluş amacının hedef kitleye ve paydaşlara (bölgedeki sanayiciler, akademisyenler vb.) tanıtılması ve modül hizmetleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması,
  • Hedef kitlenin ve paydaşların Üniversitemizin ve TRÜ-TTM’nin yapısı, hizmetleri ve etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi,
  • TTO personelinin niteliklerinin artışı ve hedef kitle üzerindeki farkındalığın oluşumu amacı ile eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Hizmetlerimiz:

Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri: TRÜ-TTM yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, TTM takip sistemi, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması.

Benzer Konulu Etkinliklere Katılım: Hedef kitlemiz olan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer, kongreler vb. etkinliklere aktif olarak katılarak TRÜ-TTM faaliyetlerinin tanıtımının yapılması,
Üniversite kaynaklarının tanıtımı: Üniversitemizin sanayiye yönelik sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının sanayiye birebir görüşmeler,  çalışma ziyaretleri ve TRÜ-TTM web sayfası yoluyla tanıtılması.

Bilgilendirme Faaliyetleri: TRÜ-TTM yapısı ve tüm modül faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması.

TTM Bölüm Toplantıları: Trabzon Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, TRÜ-TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi.

Akademisyen Ziyaretleri: Trabzon Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi.

Eğitim Hizmetleri: TRÜ-TTM bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılması, TRÜ-TTM kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi.
Menüyü Kapat