Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler

Kuruluş Amacı
Trabzon üniversitesi - Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRÜ-TTM),  Eylül 2019 'da senato kararıyla Trabzon Üniversitesi bünyesinde resmi bir birim olarak kurulmuştur. Birim, Trabzon Üniversitesinin araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle nitelikli ürün ve hizmetler üreten bir üniversite olma misyonunu gerçekleştirmek üzere önemli destek mekanizmalarından biri olarak gündeme gelmiş ve faaliyete geçirilmiştir.

Merkezin amacı, Üniversitede üretilen bilginin kamu kurumları, özel kuruluşlar gibi paydaşlara ve topluma aktarılması ile ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve paydaşlar arasındaki iş birliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair eğitimler vermek, danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmektir. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından araştırmacıları, eğitimcileri, öğrencileri ve paydaş kuruluşları yararlandırmaya yönelik hizmetler sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek, Merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak da amaçları arasındadır.
Misyon
Üniversite-Toplum, Üniversite-Sektör ve Üniversite-Sanayi arasında bir köprü vazifesi üstlenerek, ilgili iç ve dış destek birimleriyle uyum içerinde çalışarak sürdürülebilir işbirlikleri sağlamak misyonu ile hareket etmektedir. Paydaşlara yönelik tanıtım, bilgilendirme ve teknoloji transfere yönelik farkındalığı ve yetkinliklerini arttırmak, eğitim hizmetleriyle desteklemek, üniversitenin ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmaların yönetimi desteklemektedir. Tüm bu faaliyetlere ek olarak bu yönde danışmanlık hizmeti vermek, fikri sınai mülkiyet hakları ve lisanslama hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek, üniversite ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, gelişmesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak misyonumuz çerçevesindedir.
 
Vizyon
Türkiye’de sosyal bilimler ağırlıklı olarak öne çıkan üniversitelerinden olan Trabzon Üniversitesi’ni teknoloji transferinde üst sıralara taşımayı ve üniversitenin sahip olduğu bilgi ve teknoloji birikimini topluma, sanayiye ve sektöre aktarabilmek adına bir paydaş olması hedeflenmektedir. Üniversite-Toplum, Üniversite- Sektör ve Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirme kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla teknoloji transferi kültürünün gelişmesine ve sürdürülebilir olmasına destek sağlanması birimin vizyonunu oluşturmaktadır.
Menüyü Kapat