Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜBİTAK 2209-A | Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Üniversitemiz öğretim üyeleri danışmanlığında öğrencilerimiz tarafından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na sunulan 29 projeden 24’ü desteklenmeye hak kazanmıştır.

Akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Danışman

Proje Yürütücüsü

Proje Adı

Fakülte/Bölüm/Program

Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU

Cemre Nur AHRETLİKOĞLU

Afet Okuryazarlığında Karekod Destekli Bir Oyun “Cesur Pati İle Afetler”

 

Fatih Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Prof. Dr.

Yavuz AKBAŞ

Feyzanur

TUNA

Sosyal Bilgiler Dersinde Vatanseverlik Değerinin Kazandırılmasında Kadın Kahramanların Yaşam Öykülerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Fatih Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Meryem

İNCE

Çok Kültürlü Eğitimde Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Mısra

AYAYDIN

Uzaktan Eğitim Sürecinde Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmen-Öğrenci Etkileşimi Hakkında Öğretmen Görüşleri

Doç. Dr.

 Esra ATABAY

Nazende

ALLUŞOĞLU

İktisadi Programlarda Farklı Alanlarda Kayıtlı Ön-Lisans Öğrencilerinin Akademik Ve Mesleki Gelişimlerine Yönelik Eğitsel Beklentileri: Vakfıkebir MYO Örneği

 

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Maliye Programı

Selin

TAN

Günümüzde Sosyal Medyada En Çok Tartışılan Muhasebe Konuları: Twitter Tabanlı Bir Araştırma

Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Doç. Dr.

Mustafa GÜLER

Nur

ÇAĞLAYAN

Ortaokul Öğrencilerinin Ölçüsel Tahmin Becerilerinin İncelenmesi: Bir Tarama Çalışması

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik Öğretmenliği

Fatma Betül

YILMAZ

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Ders İçi Ve Ders Dışında Kullandıkları Soru Tiplerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

Doç. Dr.

Sibel ER NAS

Selsebil

AYDIN

Aktif Öğrenme Tekniklerinin Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi: “Kütle Ve Ağırlık” Örneği

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fadime

GÜNDOĞDU

Eğitsel Oyunların Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerine Kavramsal Anlamalarına Etkisi: “Mitoz-Mayoz” Örneği

Merve

SAĞIR

Ortaokul Kaynaştırma Öğrencisi Velilerinin Covıd-19 Salgın Sürecinde Yaşadıkları Problemlerin Belirlenmesi

Azra

HACIOĞLU

Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Covıd-19 Salgın Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

Doç. Dr.

Tülay ŞENEL ÇORUHLU

Edanur

CEYLAN

Akran Zorbalığını Önlemede Farkındalık Oluşturma: Dijital Öyküler İş Başında

Fatih Eğitim Fakültesi

Sınıf Öğretmenliği

Tuğçe

SAVRAN

Eğitsel Oyunlarla Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin “Elektrikli Araç-Gereçler” Konusunda Kavramsal Gelişimleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Minel

KURD

Işık Kaynaklarını Dijital Öyküler İle Öğreniyorum

Merve

UZUN

İlköğretim 1. Kademede Öğrenim Gören Göçmen Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

Doç. Dr.

Zühal DİNÇ ALTUN

Elif

BADOĞLU

Sınıflarında Yabancı Uyruklu Öğrenciler Olan Müzik Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlar Ve Bunlara İlişkin Çözüm Önerileri

Fatih Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Elif SİS ATABAY

Neslihan

ŞENTÜRK

İşletmelerinin Yeni Bir Niş Pazar Olan Üçüncü Yaş Turizmi Konusunda Hazırbulunuşlukları: Trabzon İli Örneği

Turizm ve Otelcilik MYO

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK

İsmail Emre

KÖŞ

İngilizce Öğretmeni Adaylarının Küresel Eğitim Ve Küresel Yeterlikler Algılarının İncelenmesi

Fatih Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Şefika TOPALAK

Edanur

KABA

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnançları (Trabzon/Akçaabat Örneği)

Fatih Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi Şenay BAŞ

Yeşim

KANBER

Sanat Öğrencilerinin Müzik Tercihleri İle Sanatsal Yaratımları Arasındaki İlişki

Fatih Eğitim Fakültesi

Resim-İş Öğretmenliği

Öğr. Gör. Dr. Gürhan BEBEK

Berkay

AKKAYA

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Gelişmekte Olan Spor Branşlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Trabzon İli

Örneği

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Arş. Gör.

Havva YAMAN

Nihal

KARTAL

Öğrencilerin Yaşam Becerilerini Geliştirmek İçin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaptıkları Etkinliklerin İncelenmesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özge

KASAPOĞLU

Eğitsel Oyunların Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi

İlgili Resimler


Menüyü Kapat